Regulaminy

 

Regulamin Sklepu i Galerii

 

 

1. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  prowadzi  sprzedaż pojedynczych starych przedmiotów kolekcjonerskich mających unikalną wartość historyczną dla zbieraczy pamiątek sportowych.                                                                                                                        

2. Wszystkie zdjęcia i wiadomości dotyczące przedmiotów dostępnych w serwisie internetowym www.muzeumodznakisportowe.pl zostały objęte prawami autorskimi i stanowią własnością właściciela serwisu. Wszystkie zdjęcia zostały przedstawiane z zachowaniem przez serwis internetowy należytej staranności i w dobrej wierze.

3. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  nie odpowiada za różnice w kolorystyce między przedmiotami zamówionymi a otrzymanymi, które wynikają z ustawień technicznych na poszczególnych komputerach Użytkowników.                                                    

4. Dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego www.muzeumodznakisportowe.pl podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).  Dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.muzeumodznakisportowe.pl Użytkownik ma obowiązek podać swoje aktualne dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.                                                                              

5. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki oferowanych przedmiotów poza terytorium Polski w wyniku indywidualnych ustaleń z Klientem.                                                                                                             

6. Ceny przedmiotów oferowanych przez serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich. Cenniki i reklamy zamieszczone w serwisie internetowym www.muzeumodznakisportowe.pl  stanowią wyłącznie informację handlową.

7. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  rozpocznie realizację zamówienia najpóźniej do siedmiu dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy serwisu internetowego www.muzeumodznakisportowe.pl  wskazany przy zamówieniu. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia wpłata powinna nastąpić w terminie do 7 dni. W przypadku, kiedy Użytkownik nie będzie miał możliwości dokonać wpłaty w terminie 7 dni, istnieje możliwość wydłużenia terminu wpłaty, po uprzednim wyrażeniu przez serwis www.muzeumodznakisportowe.pl  zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W przypadku przedmiotów niewykupionych przez Użytkownika w terminie 7 dni serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i ponowne wystawienie przedmiotu do sprzedaży.                              

8. Użytkownik  może zmienić zamówienie najpóźniej do momentu przekazania przez serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  przedmiotów do wysyłki.

9. Zakupione w serwisie internetowym www.muzeumodznakisportowe.pl przedmioty będą przesłane w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Klient ponosi wszelkie koszty dostawy. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl nie wysyła przedmiotów za pobraniem.                                          

10. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy przedmiot jest niedostępny, uległ uszkodzeniu i brak jest możliwości realizacji zamówienia. W takiej sytuacji cała otrzymana od Użytkownika  suma pieniężna jest mu zwracana.                      

11. W sytuacji, gdy stan przedmiotów ulegnie zmianie, w szczególności uszkodzeniu  mechanicznemu  powstałemu  na skutek transportu, serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  zastrzega sobie prawo nie objęcia takich przedmiotów rękojmią oraz brakiem możliwości skorzystania przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy. Wysyła przedmiotów bez ubezpieczenia odpowiadającemu wartość przedmiotów odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.                      

12. Użytkownik dokonując zamówienia potwierdza, iż zapoznał się  i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.  

13. Serwis internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień od Użytkowników niestosujących postanowień niniejszego regulaminu. Jeżeli Użytkownik wykorzystuje swoje konto w serwisie internetowy www.muzeumodznakisportowe.pl  do celów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zamówienia jego konto może zostać usunięte lub zablokowane.

 

Regulamin Aukcji on-line  

 

1. Opisy przedmiotów podawane są w dobrej wierze a ich autentyczność jest gwarantowana, z wyjątkiem stwierdzono inaczej.

2. Umowa sprzedaży wylicytowanego przedmiotu dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez ten przedmiot conajmniej ceny minimalnej.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania oferty licytującego.

4. Uczestniczący w aukcji online jest zobowiązany po wygraniu aukcji opłacić wylicytowany przedmiot, w terminie do 7 dni od daty zakończenia aukcji. Istnieje możliwość zmiany terminu       zapłaty w wyniku umowy pomiędzy  Muzeum odznaki sportowe a  klientem.

5. Ceny pozycji na aukcji rosną według następujących stopni przebicia:
 

MIN MAX PRZEBICIE
1 10 1
10 50 2
50 200 5
200 500 10
500 1 000 20
1 000 2 000 50
2 000 5 000 100
5 000 10 000 200
10 000 20 000 500
20 000 50 000 1 000

  Wszystkie kwoty podane są w PLN (złotówkach).

6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

7. Użytkownik przystępujący do aukcji akceptuje przedmiotowy regulamin aukcji online.

8. Do każdego wylicytowanego przedmiotu, dołączony zostanie nieodpłatnie certyfikat autentyczności.

 

Regulamin Sprzedaży na Allegro

 

1. Wpłaty za zakupione przedmioty prosimy dokonywać w terminie 7 dni od momentu zakończenia aukcji, wpisując w tytule przelewu Państwa nick na Allegro i numer aukcji. Po upływie tego terminu wystąpimy o zwrot prowizji do Allegro.

2. Termin wysyłki zakupionych przez Państwa przedmiotów wynosi do 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku zakupu więcej niż jednego przedmiotu istnieje możliwość wysłania ich jedną przesyłką. Kwota należności za zakupione przedmioty powiększona zostanie wówczas o koszt jednej przesyłki.

3. Do każdego zakupionego przedmiotu dołączamy dowód jego zakupu.

4. Integralną częścią umowy sprzedaży sprzedawanych przez nas przedmiotów zarówno na aukcji Allegro  jak i w opcji „Kup teraz” jest zdjęcie przedmiotu. W przypadku reklamacji ocena zgodności sprzedawanego przedmiotu z umową odbywa się w oparciu o zdjęcie przedmiotu. 

5. Przy zgłaszaniu reklamacji konieczne jest odesłanie wraz z przedmiotem dowodu jego zakupu na adres: Muzeum odznakisportowe.pl 81-509 Gdynia, ul. Bytomska 40.

6. Mają Państwo możliwość odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli kupili Państwo przedmiot w opcji „Kup teraz”w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli kupili Państwo przedmiot z licytacji, zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

9. Rozpakowywanie zwróconych przedmiotów  w razie odstąpienia od umowy albo reklamacji jest monitorowane w celu weryfikacji, czy zwrócony przedmiot jest tym samym przedmiotem, który został wysłany.

10. Nie zachodzi możliwość wymiany towaru z uwagi na to, iż są to przedmioty najczęściej jednostkowe.